Tranulökarnas jakthundskola Orsa Anke Meyer

Kom och upplev vad din hund kan!

Med moderna träningsmetoder och fokus på
en bra kommunikation med hunden lär du dig
att förbereda din hund på allsidig jakt.

Är du intresserat i prov, så är min träning en bra förberedning för tyska proven
VJP, HZP och fullbruksprovet VGP och svenska proven eftersöksgrenar, viltspår och fullbruksprov.Vi tränar alla moment som behövs under jakt och på prov.
Alla sorts apport, sök, eftersök, stopp, stånd, reviering, skott, släpspår, vattenarbete, jaktlig lydnad, allmän lydnad och ledarskap samt kommunikation med hunden.

Jag lägger mycket värde på att hundföraren förstår all bakgrund.

I alla situationer står teambildning, alltså samarbete med hunden i fokus.

En bra fungerande hund kräver en bra relation mellan hund och förare och jag kan säga att alla har stora "innan-efter-effekt" med min träning.